​​VELKOMMEN TIL DTU SPS

DTU SPS er en portal, hvor du som studerende kan henvende dig, hvis du ønsker at søge om SPS.

OM SPS

For nogle studerende kan der være særlige forhold, der gør det vanskeligt at studere.
På DTU har du mulighed for at søge om specialpædagogisk støtte (SPS), der kan hjælpe dig med at komme igennem dit studium.

Som studerende på DTU kan du få SPS, hvis du har en varig funktionsnedsættelse, der kan dokumenteres. Støtten går ud på at kompensere dig for din funktionsnedsættelse, så du så vidt muligt kan studere på lige fod med dine medstuderende.

Gruppen, der kan modtage SPS, er bred. Der gives støtte til studerende med fysiske funktionsnedsættelser, neurologiske lidelser samt til studerende med psykiske vanskeligheder og udviklingsforstyrrelser. Det er for eksempel ordblinde, døve/hørehæmmede, blinde/svagsynede, fysisk bevægehandicappede og studerende med psykiske lidelser, AD(H)D, depression, autismespektrumforstyrrelser m.fl.

SPS-Enheden på DTU indstiller dig til støtten og iværksætter den til dig.
Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der bevilliger og betaler støtten.

Du kan læse mere om SPS på SPS-Enhedens sider på DTU.dk og få vejledning ved at kontakte SPS-Enheden.

 

ANSØGNING

Når du klikker på knappen "Udfyld Kontaktformular", vil du blive dirigeret videre til henvendelsesportalen. Her kan du søge om SPS og angive behov for særlige vilkår til skriftlig eksamen. Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt.

For samtlige studerende gælder det, at fra vi modtager din ansøgning i SPS-henvendelsesportalen og til støtten er etableret, kan der gå 2-3 måneder.

 

1. Personlige oplysninger:

Her kan du gennemse og evt. ændre i de personlige oplysninger, DTU har registreret om dig.

 

2. Ansøgning:

Studerende med dysleksi:

I kommentarfeltet skal du ganske kort beskrive dine udfordringer, og hvad du ønsker at søge om.

  • Ordblindetest (hvis du ikke har taget en)
  • Programpakke til din computer (I udgangspunktet bevilges IntoWords. Hvis du har en anden type programpakke, med aktiv licens, kan vi søge om fortsat brug af den)  
  • Instruktionstimer til programpakken
  • Adgang til Nota og mulighed for at bestille nyt materiale fra Nota
  • Studiestøtte ved læsevejleder hos KVUC

Studerende med psykiske diagnoser eller udviklingsforstyrrelser:

I kommentarfeltet skal du ganske kort beskrive dine udfordringer.

Det første vi søger om, er et afklaringsforløb. Det er en samtale med en konsulent fra Studenterrådgivningen (SRG). Det foregår på DTU (eller via Zoom). Sammen med konsulenten finder du ud af, hvilken type støtte, du skal søge om fremover.


Studerende med andre udfordringer:

I kommentarfeltet skal du ganske kort beskrive dine udfordringer og dine behov for støtte. Husk lægefaglig dokumentation skal uploades. 


Eksamen: 

I din ansøgning kan du også angive, hvis du har behov for ekstra tid til skriftlig eksamen  - og computer, hvis du for eksempel er ordblind – husk at underskrive og uploade Tro- og loveerklæringen, som du finder her:

Når du skal downloade filerne, kan du blive bedt om at logge ind.

Som dit username skal du bruge dit studienummer.

Password, er det samme som du bruger for at logge ind på DTU’s intranet og/eller systemer.


Tro- og loveerklæring - computer.docx


Hvis du ansøger om brug af høretelefoner (typisk ved psykiske diagnoser) eller mobiltelefon (ved f.eks. diabetes og talblindhed) ved eksamen, skal du udfylde og uploade en af disse:

Tro- og loveerklæring - musik eller noisecanceling.docx

Tro- og loveerklæring - mobiltelefon.docx

​​

3. Upload dokumenter:

Når du søger om SPS gennem DTUs SPS-henvendelsesportal, kan du uploade dokumentation i pdf-format - lægeerklæring eller ordblindetest. Den enkelte uploadede fil må max. være på 10 MB, men du kan uploade fire filer i alt.​


Når du skal udfylde kontaktformularen kan du blive bedt om at logge ind to gange.

Som dit username skal du bruge dit studienummer.

Password, er det samme som du bruger for at logge ind på DTU’s intranet og/eller systemer.Ring endelig til os i vores telefontid, hvis du har brug for hjælp på telefon 45 25 20 00


 

Technical University of Denmark

For almost two centuries DTU, Technical University of Denmark, has been dedicated to fulfilling the vision of H.C. Ørsted – the father of electromagnetism – who founded the university in 1829 to develop and create value using the natural sciences and the technical sciences to benefit society.


Today, DTU is ranked as one of the foremost technical universities in Europe, continues to set new records in the number of publications, and persistently increases and develops our partnerships with industry, and assignments accomplished by DTU’s public sector consultancy.

Find us here

Anker Engelunds Vej 1
Bygning 101A
2800 Kgs. Lyngby

DenmarkTlf. (+45) 45 25 25 25

CVR-nr. 30 06 09 46

All vacant positions
 

loading..